Włącz się

Miejsca Aktywności Lokalnej:

  • wspierają lokalne inicjatywy 

  •  sprzyjają realizowaniu pomysłów i działań społecznych mieszkańców (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych)

  • udostępniają swoją przestrzeń na oddolne, otwarte działania

  • sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji

  • podejmują współpracę z mieszkańcami i wspólnie aktywizują sąsiadów

Masz pomysł na działanie? Chciałbyś zrobić coś dla swoich sąsiadów? Skontaktuj się z nami! 🙂

E-mail: samogloska.bok@gmail.com

Tel: 511 993 587