Pracownia modelarska – warsztaty dla dzieci od 9 roku życia

Model samolotu

Terminy zajęć: 16, 30 stycznia, godz. 14:00-15:30

Podczas zajęć poznamy techniki klejenia, wykonywania od podstaw (bez elementów z zestawu) oraz malowania plastikowych modeli zarówno maszyn wojskowych jak i cywilnych.

Celem zajęć jest popularyzacja modelarstwa plastikowego, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu.

🚂Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy mailowe: samogloska.bok@gmail.com

🛬Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 9 roku życia.

Zapewniamy materiały oraz model na pierwsze zajęcia. Zajęcia cykliczne, 2 razy w miesiącu. 


Spotkanie jest inicjatywą sąsiedzką, realizowaną dzięki uprzejmości Wojciecha Botwińskiego.

Miejsca Aktywności Lokalnej wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to np. poprzez udostępnianie przestrzeni na oddolne działania i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły.