Pracownia modelarska – warsztaty dla dzieci od 8 roku życia 🗓

14:00, piątek, 11.10.2019
Model samolotu

Podczas zajęć poznamy techniki klejenia, wykonywania od podstaw ( bez elementów z zestawu ) oraz malowania plastikowych modeli zarówno maszyn wojskowych jak i cywilnych.

Celem zajęć jest popularyzacja modelarstwa plastikowego, zainteresowań technicznych i historycznych wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie aktywnej formy spędzania wolnego czasu. 

Wstęp bezpłatny, obowiązują zapisy mailowe: samogloska.bok@gmail.com

Zajęcia przeznaczone dla dzieci od 8 roku życia.


Spotkanie jest inicjatywą sąsiedzką, realizowaną dzięki uprzejmości Wojciecha Botwińskiego.


Miejsca Aktywności Lokalnej wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to np. poprzez udostępnianie przestrzeni na oddolne działania i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły.

Scheduled Archwium