Polska – Ukraina. Trudna historia i niełatwa teraźniejszość. Spotkanie autorskie z Edwardem Łysiakiem. 🗓

18:00, czwartek, 24.10.2019
Okładka powieści Edwarda łysiaka Kresowa opowieść

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Panem Edwardem Łysiakiem – autorem powieści „Michał”, „Julia” i „Nadia” wydanych pod wspólnym tytułem „Kresowa opowieść”. 📚📙

Edward Łysiak (1948) – absolwent Politechniki Wrocławskiej. Pomysłodawca i współrealizator projektu „Łączy nas wspólna historia”, który powstał, by umożliwić kontakty między młodzieżą polską i ukraińską. Jest orędownikiem polsko ukraińskiego pojednania, ale też pamięci o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów, popełnionych na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. Ma żonę Wandę, dwóch synów i czworo wnuków. Jego pasja to tradycyjne szkutnictwo i żeglarstwo. 

Wstęp wolny, nie obowiązują zapisy.


Powieść Edwarda Łysiaka – jedna z najlepszych, jakie poświęcono tematyce konfliktu polsko-ukraińskiego, mocno osadzona w realiach Kut i Rybna, ma w sobie coś z klimatu znakomitego, nagradzanego na wielu festiwalach filmu Jurija Iljenki pt. „Biały ptak z czarnym znamieniem” (1971), którego akcja dzieje się w 1940 roku nad Czeremoszem, na pograniczu polsko-ukraińsko-rumuńskim, między Pokuciem
a Bukowiną. Łysiak, podobnie jak Iljenko, ukazuje jak polityka i ideologia podzieliły ludzi, czyniąc z nich okrutników, i jak dawni koledzy i przyjaciele wyniszczali się wzajemnie. W filmie Iljenki skomplikowaną psychologicznie postać Hucuła – banderowca Oresta (który, walcząc o samostijną Ukrainę, nie waha się być okrutnikiem) świetnie zagrał wybitny ukraiński aktor Bohdan Stupka, znany też
z filmu „Ogniem i Mieczem” Jerzego Hoffmana, gdzie wcielił się w postać Bohdana Chmielnickiego. Łysiak i Iljenko nie nurzają bohaterów tylko w mrocznej ideologii, ale ukazują również ich subtelne uczucia oraz skutki ich politycznych wyborów.
Prof. Stanisław Sławomir Nicieja – rektor Uniwersytetu Opolskiego; „Kresowa Atlantyda”. Tom VI, str. 241

Recenzja ze strony: www.kresowaopowiesc.pl


Spotkanie jest inicjatywą sąsiedzką, realizowaną dzięki uprzejmości Pana Edwarda Łysiaka.


Miejsca Aktywności Lokalnej wspierają lokalne pomysły i działania społeczne mieszkańców. MAL-e sprzyjają nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Robią to np. poprzez udostępnianie przestrzeni na oddolne działania i wspólne aktywizowanie sąsiadów. MAL-e to odpowiedź na brak przestrzeni, gdzie mieszkańcy mogą nieodpłatnie realizować swoje pomysły.

Scheduled Archwium