Moja przestrzeń – wernisaż malarstwa Elżbiety Bogusławskiej. 🗓

18:30, czwartek, 24.01.2019
Abstrakcyjny obraz autorstwa Elżbiety Bogusławskiej

Wystawę „Moja przestrzeń”  tworzą obrazy, które powstały na przestrzeni dłuższego okresu czasu. Dzieła malarskie prezentowane tutaj, pozwalają dotknąć emocji, dają Odbiorcy możliwość domyślania się zdarzeń, czy sytuacji życiowych twórcy, poprzez bezpośrednią konfrontację z jego pracą.

„Moja przestrzeń”  to wystawa będąca zbiorem bardzo zróżnicowanych obrazów, zarówno w technice, sposobie malowania jak i podejściu do przedstawianego tematu. Obok siebie funkcjonują obrazy realistyczne i abstrakcje, prace przedstawiające temat wprost, ale i symbolicznie. Obserwator może dostrzec obrazy, które podziałają na niego, niekoniecznie poprzez temat z życia, być może i jemu bliski – temat, który zazwyczaj, można by opowiedzieć słowami, lecz na prezentowanych płótnach przedstawiony przez artystę wyłącznie poprzez kształt, kolor i podział plastyczny obrazu.

Istotną cechą tych dzieł jest zastosowanie środków malarskich potęgujących złudzenie głębi lub wypukłości kształtów, pomimo rzeczywistej płaskości powierzchni. Dynamizm wprowadzony jest w nie symbolicznie, poprzez ekspresyjny sposób malowania, energiczne ruchy pędzla, szeroki gest nakładania farby lub też przez namalowaną postać uchwyconą w ruchu.
Cechą nadrzędną wystawy jest jej różnorodność odzwierciedlająca bogactwo doświadczeń codziennego, tak zwanego „szarego” życia, ale nie od strony zainteresowania konkretnymi wydarzeniami, lecz od strony czynników sprawczych, powodów, dla których stały się one istotnym bodźcem, impulsem do powstania obrazu.


Wystawa “ Moja przestrzeń”, jak wskazuje sam tytuł, jest malarską opowieścią o życiu, ale i daje Odbiorcy możliwość poznania, w pewnym stopniu, samego autora wystawy, jego wrażliwości, a sam autor, poprzez swoje dzieła, pokazuje, że inspiracją do powstania obrazu może być wszystko – zdarzenie, przeżywane emocje, wrażenie chwili, ale także spotkanie z innym człowiekiem, jego pracą, jego życiem.


Wpatrując się w eksponowane obrazy, przeżywając je, Widz może odkryć, zaskoczony, że najistotniejszym powodem ich powstania jest inspiracja twórcy, która przychodzi z różnych, nieprzewidywalnych czasem, stron.

To jakby szukanie odpowiedzi na pytanie: „Co musi się wydarzyć, co potrzeba przeżyć lub poczuć, by powstał taki obraz?”

ELŻBIETA BOGUSŁAWSKA  Jest byłym nauczycielem  Szkoły Podstawowej nr 77 im. Wandy Zieleńczyk  na ul. Samogłoski 9. Od 2009 roku jest na emeryturze i postanowiła zrealizować  swoją malarską pasję. Malarstwo interesowało ją już w latach młodości, jednak czas, aby się mu całkowicie poświęcić nadszedł stosunkowo niedawno i tym samym spełniło się jej odwieczne marzenie.  Początki nauki w zakresie malarstwa rozpoczęła w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie pod kierunkiem Pana Bartłomieja Gerłowskiego i do dnia dzisiejszego uczestniczy w spotkaniach pod sztalugami.

Eksperymentuje z różnymi formami, technikami, celowo nie narzucając sobie ograniczeń. Dzieli się z odbiorcą emocjami, tajemniczością, wrażeniami, które utrwala na swoich obrazach. Wolność kreacji stanowi dla niej wielką wartość, stąd  w jej twórczości wielość wątków i tematów. Przetwarza w nich rzeczywistość, sprowadzając ją najpierw w myślach do figur geometrycznych by później, już na płótnie, nadać całej kompozycji harmonię, uwzględniając kształt, kolor, podział plastyczny i ruch malowanych obiektów. Malując skupia się na aspektach związanych z budowaniem kompozycji i przestrzeni. Koncentruje  się na tworzeniu harmonijnych zestawień barw.

Obok studiów pedagogicznych i ekonomicznych  posiada również wykształcenie artystyczne, które uzyskała w Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi (2015 r.) – studia podyplomowe  na Wydziale Grafiki i Malarstwa w pracowniach profesorów : Andrzeja Grendy, Tomasza Chojnackiego i Witolda Kalińskiego.

Za pracę z dziećmi na świetlicy w zakresie malarstwa otrzymała wyróżnienia od mazowieckiego kuratora oświaty w Warszawie.

Należy do grupy artystycznej „Grupa Kierunek”. https://www.facebook.com/GrupaKierunek/

W swoim dorobku ma wystawy w kraju i zagranicą. Prace artystki znajdują się w zbiorach prywatnych i państwowych.

Scheduled Archwium