Punkt konsultacyjny w Urzędzie Dzielnicy Bielany.

Plakat konsultacji społecznych "Jaka przestrzeń dla warszawy?" Warszawa 2018

PLAKAT DO POBRANIA I UDOSTĘPNIANIA -> KLIKNIJ TUTAJ

W poniedziałek, 5 listopada 2018 roku, w godz inach 16.00-20.00 w Urzędzie Dzielnicy Bielany przy ul. Stefana Żeromskiego 29 zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny w ramach konsultacji społecznych w pierwszym etapie prac (etap składania wniosków) nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Studium to ważny dokument decydujący o rozwoju przestrzennym miasta w nadchodzących latach. 

Przypominamy również o konsultacjach ogólnomiejskich oraz o spotkaniach planistycznych (warsztatach) dotyczących opracowania Studium, które odbędą się w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego przy ul. Marszałkowskiej 77/79.

Na konsultacje zapraszamy w sobotę, 10 listopada, w godzinach 10:00-14:00 oraz w środę, 14 listopada, w godzinach 16:00-20:00. Spotkania planistyczne odbędą się w soboty, 24 listopada oraz 1 grudnia, w godzinach 10.30-14.30. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.konsultacje.um.warszawa.pl/studium.